Billede af naturskolen
Naturskolen

Kom med på NOAHs naturpolitiske skole i det fri dette efterår!

Slutter
Natura 2000-områder
Tilmelding

NOAHs naturpolitiske skole - Efteråret 2022
 

Hvad er Natura 2000 og hvordan påvirker EU’s natursbeskyttelseslovgivning det danske landskab? Hvordan påvirkes naturen af landbrug, fiskeri og bebyggelse? Hvorfor anses noget natur for at være "bevaringsværdigt"? Hvad taler vi egentlig overhovedet om, når vi taler om ‘natur’? Noget uberørt eller noget vi mennesker altid interagerer med?

Disse spørgsmål og mange andre skal vi forsøge at finde svar på, når NOAH afholder NOAHs naturpolitiske skole i det fri. Her vil vi tage jer med på ture i nogle af de mange spændende, Natura 2000-beskyttede naturområder, der er rundt omkring på Sjælland, og klæde jer på til at indgå i kampen for mere og rigere natur.

På de forskellige ture vil du få en øget forståelse for hvordan menneskelig aktivitet kan være en trussel mod biodiversiteten, men også hvordan den kan skabe rum for biodiversiteten og hvordan den kan skabe natur - som f.eks på Kalvebod Fælled. Dermed er den naturpolitiske skole også et forsøg på at forstå, hvordan vi mennesker kan spille sammen med naturen - frem for at nedbryde den.

Hvis du synes, det lyder som noget for dig, kan du tilmelde dig de ture i september og oktober, der passer i din kalender. Du kan deltage i én, to eller alle otte ture; det er ganske gratis at deltage! Du skal blot betale for at komme frem og tilbage.

Tilmeld dig på så mange ture du har lyst til via formularen nedenfor. Kontakt Ida Breddam eller Emil Brix på mail - ida@noah.dk eller emil@noah.dk - hvis du har spørgsmål til turene.

Vi håber at se en masse naturentusiaster - grønne som garvede!

Nedenfor er en oversigt, samt en kort beskrivelse, af de forskellige ture:

D. 11/09 10-13 - Bøllemosen med Anja Woelders og Anna Wildt (Vi mødes kl. 10 på Skodsborg station)
Mosen er en helt unik landskabstype som desværre er truet på europæisk plan. I mosen finder man en lang række arter, der er tilpasset denne helt særlige og skrøbelige naturtype, som kan optage og lagre store mængder af drivhusgasser. Botanikerne Anja Woelders og Anna Wildt tager os med på en guidet tur i Bøllemosen i nærheden af Jægersborg, hvor vi undervejs skal snakke om mosens plads i den danske natur. Desuden skal vi se nogle af mosens særlige plantearter på tæt hold samt høre om, hvad der gør dem så specielle. Blandt andet skal vi stifte bekendtskab med en af Danmarks få kødædende planter, soldug.

18/9/2022 kl. 13-15 Söderåsen m. Myricas (Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård kl. 10:30)

Join NOAH's nature school for this special event, where we deviate from our usual format and host one of our guided tours in english and on swedish soil! Söderåsen is a dramatic, cliffy and forested protected natural area in the south of Sweden in the province of Scania. Even though it is just a few hours away from Copenhagen the landscape is dramatically different than what one will find in Denmark. The area is (EU) protected through the Natura-2000 programme because of the unique nature situated in the national park. On this tour My Kjellberg, who runs the nature guide company 'Myricas', will take us through the beautiful landscape and unveil all the stories and myths associated with the area. Here are some words from My herself:

"On a 4 km long hike through the wonderful valley Skärdalen up to the majestic beechforest and viewpoints of the ridge you will be treated with nature fables and local legends inspired by the landscape and its history."

25/09/2022 Tuse Næs m. Helene Meden Hansen (eksakt tidspunkt kommer snart - tænk formiddag-middag)
Det er nemt at forsvinde i den smukke natur og helt glemme forbrugersamfundets deprimerende forurening. Det vilde næs i Udby Vig på Tuse Næs ligger nemlig tæt op af storforurenende svinefabrikker og deres naturfortrængende og monokulturelle marker; et paradoks som Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace og aktivist i modstanden mod de store svinefabrikker, vil fortælle os om efter en smuk tur gennem det beskyttede område.

02/10/2022 kl. 10-13 - Kalvebod Fælled m. Nikolaj Noel (Vi mødes inde på fælleden kl. 10 - eksakte koordinater uddeles senere!)
Kalvebod Fælled er det største sammenhængende naturområde i København, ja faktisk i enhver Hovedstad i Europa. Derfor rummer Kalvebod Fælled også en række særlige naturværdier med udgangspunkt i Natura 2000 - EU’s naturbeskyttelsesprojekt. Her findes ynglende vadefugle såsom almindelig ryle og stor kobbersneppe, men også mosehornugle og rørhøg holder af Kalvebod Fælleds åbne horisonter. Vi håber, vi kan få lov at møde nogle af dem på denne tur, hvor fugleeksperten Nikolaj Noel Christensen, der er medlem af Dansk Ornitologisk Forening, vil guide os.

09/10/2022 kl. 12-15 - Melby Overdrev m. Cecilie Rubow (Vi mødes kl 9:30 under uret på København H)
D. 9. oktober vil antropologen Cecilie Rubow, forfatter til "Indendørsmenneskets natur", guide en tur i Melby Overdrev (Tidsvilde Hegn). Den vil handle om nogle af de jordboere, vi støder på eller hører om: træer, insekter, sanddæmpere, vandrere, mountainbikere - og nok allermest fugle og de folk der kigger på dem. Turen handler om de vidt forskellige naturbegreber vi bruger i dag, og hvordan man kan lære af skovens og strandens forskellige jordboere.

23/10/2022 - Suserup Skov m. Lars Vesterdal (Mødested og tidspunkt kommer snart, forvent tidlig eftermiddag)

Suserup Skov har været minimalt påvirket af skovdrift de sidste 100 år, og skoven er derfor et unikt eksempel på en urørt østdansk løvskov. Der er nu planer om at etablere 75.000 ha urørt skov i de danske statsskove. Suserup Skov er derfor et af de helt centrale steder at besøge for at blive klogere på, hvad der karakteriserer en urørt skov, og hvordan og hvorfor den adskiller sig fra kulturskoven med hensyn til biodiversitet, CO2 binding og kvælstofkredsløb.

Professor ved Sektionen for Skov, Natur og Biomasse på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer Lars Vesterdal vil lede en tur rundt i skoven, hvor vi vil se eksempler på og diskutere:

  • Strukturen i en urørt skov – hvad afviger fra den kendte kulturskov?
  • Dødt ved og dets betydning
  • Kulstofmængder i en urørt skov sammenlignet med traditionel løvskov
  • Biodiversitet i naturskoven: hvilke arter får en niche her?
  • Hvor urørt kan en skov være i et intensivt landbrugslandskab? Hvad med vildttryk og påvirkning fra luftforurening?

Der vil blive vist eksempler fra den forskning og overvågning, der er foregået i skoven siden ca. 2000.

06/11/2022 kl. 12-15 - Furesøen m. Anja Woelders (Vi mødes på Skobrynet st. kl 12)

Furesøen er et af de mere populære natursteder i Storkøbenhavn, men hvad gemmer området egentlig på af naturskatte? Botaniker Anja Woelders vil guide os rundt i det nordsjællandske område, der er formet af istiden og menneskelig interaktion, og give os et indblik i det beskyttede vandmiljø og skovområde. Heldigvis ligger området inden for en meget overkommelig afstand og hvem ved - måske kan man spotte en isfugl?  

NOAHs naturpolitiske skole er støttet af Europanævnet og Friluftsrådet.

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview
Hvilke(n) dag(e) vil du tilmeldes?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!