tørke
tørke

National handlingsplan for omstillingen af mad

Slutter
Christiansborg

Mad er den største enkeltårsag til klima- og miljøkriserne. Inden for kort tid skal vi omstille al vores landbrugsproduktion og fødevareforbrug, så det overholder klodens grænser, hvis vi vil skabe en fremtid, der er værd at leve i. Maden er vores klima- og miljøproblem nr. 1, men omstillingen af mad rummer de vigtigste løsninger. Vi og verden har et landbrug, der truer selve vores eksistens, hvis vi vælger at fortsætte som nu. Hvis vi omlægger landbruget, kan det imidlertid blive det vigtigste redskab til at løse biodiversitets- og klimakriserne. Det Fælles Bedste inviterer til denne konference, hvor vi drøfter udkastet til en ”National Handlingsplan for omstillingen af mad”.

Programmet for dagen er:11.00 - Velkomst ved værterne 
11.10 - Oplæg 1 - 4 
12.10 - Frokostpause (man bedes selv medbringe mad) 
12.45 - Oplæg 5 - 8 
13.45 - Pause - kage, frugt 
14.00 - Gruppearbejde 
15.15 - Kort fra grupperne 
15.45 - Afsluttende fælles debat 
16.15 - Fælles udtalelse 
16.30 - AfslutningTilmelding til sekretariat@detfaellesbedste.dk mærket ”14. jan”. Deadline for tilmelding søndag den 7. jan. Deltagelse er gratis. Følgende holder oplæg:1. Kjeld Hansen, forfatter og redaktør ved gylle.dk 
2. Esben Schultz og Mira Illeris, Foreningen Permakultur Danmark 
3. Rasmus Willig, Foreningen Andelsgaarde og leder af Suhrs Højskole 
4. Nanna Clifforth, NOAH 
5. Christian Fromberg / Helene Hansen, Greenpeace 
6. Ole Færgemann og Tonny Hansen, Frie Bønder Levende Land
7. Maria Andersen, Foreningen Regenerativt Jordbrug
8. Niels Aagaard, Det Fælles Bedste 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!