CRISPR
CRISPR

EU-politik 10 konsekvenser hvis GMO-lovforslaget vedtages

29. oktober 2023 · Kl. 17:08 Nyhed

Siden 2001 har udsætning af GMO'er (genetisk modificeret organisme) været reguleret i Udsætningsdirektivet 2001/18/EC i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Udsætningsdirektivet kræver, at alle GMO'er risikovurderes af et ekspertudvalg i EU i forhold til om de kan påvirke miljø og sundhed, før de frigives til salg og dyrkning i naturen. De skal desuden være sporbare og mærkes i alle led frem til forbrugerpakninger for at garantere produktets gennemsigtighed, og for at forbrugere og landmænd har mulighed for selv at vælge om de ønsker at producere eller købe GMO-mad.

Den 5. juli 2023 fremsatte EU Kommissionen et nyt lovforslag. Hvis det vedtages, skal den nye generation af GMO'er med op til 20 genetiske ændringer ikke længere reguleres som GMO'er, som beskrevet ovenfor, men behandles på linje med konventionelt avlede afgrøder, som hverken bliver risikovurderet, mærket eller overvåget. 

 

Læs i det følgende, hvad vi mister, hvis EU-lovforslaget vedtages.

                                                                                   

                                                                       ***

 

10 konsekvenser hvis GMO-lovforslaget vedtages

 

1: GMO-afgrøder (planter) skal ikke kaldes GMO-afgrøder længere. Risikovurdering fjernes. EU-Domstolens kendelser tilsidesættes. EU's forsigtighedsprincip tilsidesættes. 

 

2: Mærkning af GMO'er forsvinder og dermed det frie valg, og gennemsigtighed fra jord til bord. Det bliver umuligt at se om fx en kartoffel er GMO. Sporbarhed fjernes i alle led.

 

3: Økologiske og biodynamiske landbrug kan blive forurenet med GMO-pollen fra nærliggende marker, og dermed vil der ikke længere være en garanti for GMO-fri mad.

 

4: Uden sporbarhed og overvågning kan vi ikke ”rydde op” hvis naturen, mennesker eller dyr bliver påvirket af GMO-afgrøderne. Aktuelt har GMO fra majs i Spanien spredt sig uønsket i naturen.

 

5: Med manglende kontrol og risikovurdering i EU mister vi sikkerhed for, at fødevarer ikke er risikable eller gør os syge. Ekspertpanelet nedlægges i EU, og eneste faglige input er dermed fra producenterne.

 

6: Det er skatteyderne, der skal betale, hvis der opstår problemer som følge af GMO'erne, da mærkning og sporbarhed fjernes. Forureneren betaler princippet forsvinder.

 

7: Der er en stor risiko for, at forbruget af pesticider vil blive forøget. Der udvikles primært pesticidtolerante sorter, hvilket ses tydeligt i Afrika.

 

8: Politikernes fokus på GMO kan accelerere klima- og biodiversitetskrisen yderligere. De nye sorter vil videreudvikle det industrielle landbrug, som har været med til at skabe begge kriser. 

 

9: Biotek-industriens patenter kan gøre det svært for frøsamlere, små virksomheder og landmænd at dyrke egne frø og bygge videre på hinandens sorter. Store firmaer med dygtige advokater vil arbejde ihærdigt på at få større markedsandele, og gør det i praksis umuligt at undgå patent-krav. 

 

10: Politikernes fokus på GMO vil tage fokus væk fra reelle løsninger, som vi er ved at glemme, fx gamle kendte sorter, og dyrkningsmetoder, som giver sundere planter og opbygger jorden ved blandt andet at fremme CO2 i humuslaget.                                                           

                                                                            

                                                                                ***

 

Gensplejsningens historie: https://videnskab.dk/naturvidenskab/bioteknologi-fra-oel-og-gaerkulturer-til-gensplejsning/ 
Asilomar Konferencen, 1975: http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1980/berg-article.html 
Orienteringspapir: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_what_is_not_genetic_eng.pdf

God aktuel artikel: https://arbejderen.dk/debat/de-nye-gmoer-i-vores-mad/  

Skriv dit høringssvar til EU inden den 5. november 2023: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Lovgivning-om-planter-der-produceres-ved-hj%C3%A6lp-af-visse-nye-genomteknikker_da   

Skriv under, hvis du heller ikke ønsker at spise GMO-mad: https://noah.dk/gmofrimad        

 

Vedhæftet er en 2-pager af 10 konsekvenser hvis GMO-lovforslaget vedtages, som du let kan printe ud og bruge som undervisningsmateriale mv. Værs´go! 

                                                               

                                                                ***

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!