Crispr-saks
Crispr-saks. Grafik: NOAH

GMO Ni organisationer beder miljøminister om at forhindre deregulering af nye GMO'er i EU

I et fælles brev har ni organisationer skrevet til miljøminister Magnus Heunicke om risici ved spredning af GMO'er i landbrug og natur. Organisationerne beder ministeren om et møde for at få mulighed for at fortælle, hvordan spredning kan påvirke biodiversiteten, hvis området dereguleres. Svar fra Miljøministeren vedhæftes også.

1. februar 2023 · Kl. 12:16 Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen har efter års påvirkning fra kemi- og bioteknologivirksomheder sat det på dagsordenen i EU, at såsæd og mikroorganismer, som er blevet genetisk ændrede ved brug af nye GMO-metoder, skal dereguleres fra den nuværende GMO-lovgivning, da dette kan give virksomhederne nemmere adgang til markedet.

I marts 2023 mødes EU’s Environmental Council (ENVI), hvor man skal drøfte nye GMO'ers indvirkning på biodiversiteten og yderligere forslag om deregulering af nye GMO-metoder fra Udsætningsdirektivet (2001/18/EC). https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2023/03/16/ 

Genetisk modificerede afgrøder (GMO) kan sprede sig i naturen og vil kunne krydse sig ind i både ældre og nye sorter af afgrøder, samt i nærtstående vilde planter. GMO-landbrug vil altid udgøre en risiko, men at deregulere de nye GMO-metoder fra den gældende GMO-lovgivning vil kunne øge disse risici fra det industrielle landbrugs monokultur.

I en tid, hvor vi oplever store tab af biodiversitet og økosystemer i Europa, og hvor mange arter er truede med udryddelse eller allerede er uddøde, giver en evt. deregulering desuden anledning til alvorlig bekymring for de økologiske netværks funktionelle bæredygtighed.

I Danmark udgør tabet af biodiversitet i forvejen en stigende kurve: bier (19 arter er uddøde, og 56 vurderes at være sårbare eller kritisk truede), sommerfugle (7 arter er akut truede, og 20 arter er i tilbagegang), svirrefluer (55 arter er truede), flagermus (5 arter er truede), fugle (47 procent af de danske arter af ynglefugle er nu truede eller allerede uddøde), fisk (8 arter er truede) og pattedyr (10 arter er truede). Se https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne

De ni organisationer ønsker, at miljøministeren går ind i sagen nu - efter sagen ellers i mange år har været overladt til fødevareministeren. GMO-anvendelse i landbruget omhandler ikke alene den danske fødevareproduktion - sagen omhandler samtidig miljø og biodiversitet.

Godkendelsen af de nye GMO’er kan ske inden længe, måske allerede i sommeren 2023, så det haster at miljøministeren går ind i sagen - og agerer.

På mødet med ministeren vil repræsentanter for de ni organisationer redegøre for hvad en deregulering indebærer, og hvordan de nye bioteknologier – herunder genteknologi - bringer bestøvere i fare og truer naturens bidrag til menneskene.

Se brevet til miljøminister Magnus Heunicke:

https://www.noah.dk/nyheder/ni-organisationer-beder-miljoeminister-om-forhindre-deregulering-af-nye-gmoer-i-eu-0

For yderligere information, kontakt:
June Rebekka Bresson (NOAH), telefon 21835789, june@noah.dk

De ni organisationer er:
Corporate Europe Observator
Dansk Vegetarisk Forening
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Frie Bønder Levende Land
Frøsamlerne
Greenpeace
Landsorganisationen Grøn Hverdag
Landsforeningen Praktisk Økologi
Miljøbevægelsen NOAH

brev fra miljøministeren (65.24 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!