Aktion i Bruxelles forud for afstemningen
Aktion i Bruxelles forud for afstemningen

EU-afstemning om virksomheder og menneskerettigheder Ofre har stadig et bjerg at bestige

EU har stadig en lang vej at gå for at sikre retfærdighed for ofre og beskytte klimaet mod virksomheders skadelige aktiviteter, efter at medlemmer af Europa-Parlamentet har afgivet deres endelige holdning til EU's direktiv om due diligence i forbindelse med virksomheders bæredygtighed (CSDDD).

1. juni 2023 · Kl. 16:12 Pressemeddelelse

Dagens afstemning markerede afslutningen på Parlamentets proces med at nå til enighed om sin holdning til direktivet. Samtidig markerer den starten på de afsluttende forhandlinger mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen, før direktivet kan vedtages som lov.

Rådets holdning, der blev færdiggjort i december 2022, tog ikke højde for de byrder, ofrene står over for, når de forsøger at holde en virksomhed ansvarlig for menneskerettighedskrænkelser. Til sammenligning gjorde Parlamentet mere for adgangen til retfærdighed, men i sidste ende lykkedes det ikke at udfordre virksomhedernes systemiske straffrihed. For eksempel undlod de at sikre, at moderselskaber automatisk holdes ansvarlige for deres datterselskaber, og at de har udført deres due diligence korrekt, i stedet for at forvente, at ofrene skal bevise, at virksomheden ikke har gjort det.  

Nanna Clifforth fra NOAH forklarer: Vi kan sammenligne Rådets og Parlamentets holdninger i det uendelige, men når man tænker på den massive magtubalance, som ofre for virksomhedsmisbrug, især fra det Globale Syd, står over for, kan man se, at begge holdninger næppe gør en forskel for løsningen af problemerne. Ofre for virksomhedsmisbrug står stadig stort set uden hjælp med disse forslag.

Med direktivet tager EU ikke erhvervslivets rolle i forværringen af klimakrisen alvorligt nok. Parlamentet gjorde betydelige fremskridt i retning af klima-due diligence ved at inkludere klima som en central miljøkategori og styrke kriterierne for virksomheders omstillingsplaner. Men klimaforpligtelser for virksomheder i henhold til direktivet vil kun gælde for langt de fleste virksomheder tidligst i 2028, hvilket er langt fra EU's egne klimaplaner og 2030-mål.

Nanna Clifforth fortsætter: Parlamentets ændringsforslag til klimabestemmelserne i lovforslagene er et skridt i den rigtige retning, men de står stadig ikke mål med omfanget og hastigheden af den klimakrise, vi befinder os i. Mennesker over hele verden står allerede over for de skræmmende konsekvenser af klimaforandringerne, så det er afgørende, at virksomhedernes klimaforpligtelser ikke forsinkes yderligere.

NOAH insisterer på, at retfærdighed for ofre såvel som klimaambitioner skal forbedres under trilogforhandlingerne, som er planlagt til at starte til sommer.

For yderligere kommentarer og information kontakt venligst:
Nanna Cliifforth, koordinator NOAH, nanna@noah.dk, 5151 7724
Paul de Clerck, koordinator for økonomisk retfærdighed, Friends of the Earth Europe, paul.declerck@foeeurope.org (+32) (0) 049 943 80 959

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!