Transport, Cykel

Transport

Sikkerhed og miljø er de vigtigste faktorer på trafik- og transportområdet. Samfundet bør skabe rammerne for, at mennesker prioriterer brug af tog, bus, gang og cykling frem for bil og fly.

Trafikpolitikken bør understøtte og belønne miljøvenlige transportformer og hæmme og fordyre miljøskadelige transportformer.

I NOAH kæmper vi for at forbedre forholdene for de mindst pladskrævende, mindst forurenende, mindst farlige og mindst energiforbrugende trafikanter. Vi ønsker at gå i en anden retning end den regerende levevis, som er afhængig af storforbrugende transportformer som bilisme og luftfart.

Vi fremsætter alternativer til trafikteknikernes sædvanlige løsningsmodeller, der kræver flere og bredere veje samt masser af parkeringspladser. Vi prioriterer fodgængere, cyklister og passagerer i den kollektive trafik, og forsøger gennem rapporter og analyser at påvirke trafikpolitikken i en mere retfærdig og bæredygtig retning.

NOAH er kritiske overfor anvendelsen af biomasse og agrobrændstoffer til transport. Agrobrændstoffer promoveres af indflydelsesrige og kapitalstærke lobbyinteresser som klimavenlige og som fremtidens alternativ til de fossile brændstoffer.

Men agrobrændstoffer reducerer i bedste fald kun udledningen af drivhusgasser i begrænset omfang. Der er dog store forskelle alt efter, hvilke man anvender. Ved brug af visse agrobrændstoffer sker der tilmed en forøgelse af udledningerne.

Normalt har man tilmed end ikke indregnet den indirekte effekt, der er ved, at der inddrages areal til produktion af agrobrændstoffer, som ellers var natur eller blev udnyttet til produktion af fødevarer. Disse effekter skal naturligvis indregnes, og så bliver agrobrændstoffer endnu mere uacceptable.

Lidt firkantet sagt er effekten af al den snak om miljøvenlige agrobrændstoffer, at man som bilist kan fortsætte sit mere eller mindre uhæmmede forbrug af biltransport med god samvittighed.

I stedet for at satse på agrobrændstoffer bør transportsektoren derfor reducere sit energiforbrug igennem prioritering af klimavenlige transportformer og den kollektive trafik.

Emner, vi arbejder med under dette program